Thursday, May 1, 2008

WALK FOR BREAST CANCER

THIS SUNDAY - 4.05.2008

WALK FOR BREAST CANCER
STADIUM NEGARA HASSANAL BOLKIAH
4TH MAY 2008 @7.OOAM
ORGANIZED BY
KUMPULAN SOKONGAN KANSER PAYU DARA
Apakah tujuan atau matlamat acara ini di adakan?
  • Pemberitahuan kepada orang ramai mengenai wujud nya Kumpulan Sokongan Kanser Payu Dara di Negara Brunei Darussalam
  • Meningkatkan lagi kesedaran orang ramai terutama nya kaum wanita untuk sama sama menangi penyakit ini
  • Memperluaskan rangkaian komunikasi antara psakit dan orang awam - berkongsi pengalaman, pengetahuan, maklumat yang betul dan sebagainya.

Apakah saranan Kumpulan kepada orang ramai?
  • Orang ramai akan dapat sama-sama menyertai dan menjayakan acara ini
  • Menyediakan landasan kepada pesakit-pesakit dan ahli keluarga mereka dengan sokongan dari segi emosi, kaunseling untuk membantu serta menolong mendapatkan tahap kepulihan yang maksimum dari segi fizikal psikologikal dan kosmetikal.
  • Lebih banyak lagi pesakit-pesakit baru dan sukarelawan-sukarelawan untuk tampil kehadapan sama-sama mengiatkan lagi kumpulan ini dan menyokong matalamat kumpulan dalam mengalakkan, mendidik dan membantu menangi jumlah pesakit kanser payu dara yang semakin meninggkat jumlahnya di negara kita.
  • Bersama-samalah kita menyahut seruan Kerajaan untuk sama-sama mendidik, membantu dan membentras penyakit ini, yang semakin meningkat jumlahnya.

WALK FOR BREAST CANCER
  • Walk atau perjalanan mempunyai pengertian yang mendalam
  • Perjalanan yang penuh harapan, berkeyakinan dan penuh percaya dengan semangat yang cekal tidak mengenal erti kalah atau 'give up' dalam menangi atau melawan penyakit ini..
  • Perjalanan ini tidak akan berhenti. Bersatu melangkah dengan tujuan yang satu- membasi penyakit kanser payu dara...

HOPE TO SEE YOU ALL THERE!!!

ps... Iril. Sarinah. Nana. Ismawati. and me Zura confirm going ..Insyallah..

No comments: