Friday, February 8, 2008

Remind Me And You


Yang menjadi ukuran di sisi Allah s.w.t., adalah amal soleh. Allah juga telah menjelaskan bahawa laki-laki dan wanita dituntut untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Firmannya:


"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain, (kerana) boleh jadi wanita (yang diolok-olokkan) lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olok), dan janganlah kamu mencerla dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran yang buruk."(Al-Hujurat:11).

Ps. Alway cermin diri kitani dulu sebelum kita mengata orang. Always..beringat, we all are human jua, di jadikan dengan cara sama, hidup bernafas sama, semua sama, perbedaan lelaki dan wanita saja. Kedua kehidupan manusia berjalan beriringan tanpa melebihkan yang satu di atas yang lain dari sisi nilai kemanusiaannya.

Dalam firman Allah s.w.t:

"Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah s.w.t., ialah orang yang paling taqwa di antara kamu." (Al-Hujurat:13)

No comments: