Monday, February 18, 2008

Kibarkan Bendera Negara Simbol Jati Diri Bangsa

Ps. Orang ramai hendaklah mengibarkan bendera masing-masing sehingga 27 Februari 2008, dan setiap bendera yang dikibarkan hendaklah mengikut peraturan dan cara yang telah ditetapkan dengan memastikan bendera tersebut dalam keadaan elok, tidak pudar warnanya, tidak koyak. (Pelita Brunei 6Feb2008.pg9/Kibarkan bendera negara simbol jati diri bangsa)

No comments: