Monday, June 2, 2008

HA..AH..AH... SAKIT PARUT KU EH!!

Seorang guru lukisan sedang melihat lukisan milik pelajarnya
yang paling malas.

Cikgu : 'Lukisan apa yang kau buat nie Abu, kosong je?'
Murid : 'Kuda makan rumput, cikgu!'
Cikgu : 'Rumputnya mana?'
Murid : 'Sudah habis dimakan kuda, cikgu,'
Cikgu : 'Habis tu, kudanya mana?'
Murid : 'Sudah pergi, cikgu! Kalau rumputnya sudah habis, buat apa kuda
tu masih di situ hehehe?'

No comments: