Wednesday, February 9, 2011

Nafkah.

nafkah:

wang (makanan dan lain-lain) yang diperlukan untuk hidup, sara hidup.


perbelanjaan dan lain-lain yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya.
Ayat: suami wajib menanggung nafkah isterinya; nafkah batin hak bersetubuh isteri; nafkah zahir belanja hidup isteri.

menafkahi
memberi nafkah, menyarai hidup seseorang

No comments: