Friday, February 18, 2011

BILA TIDAK MENYUKAI SESEUATU KEADAAN.

Doa ketika di timpa sesuatu yang tidak disukai.


"Allah sudah mentakdirkan (menentukan) sesuatu yang dikehendakinya."

No comments: