Sunday, February 20, 2011

MULAKAN HARI ..

"Dengan nama Allah aku bertawakkal kepadaNya dan tiada daya serta upaya kecuali dengan keizinan Allah". Lets mulakan hari kitani dengan Doa ani.

No comments: