Monday, July 19, 2010

KUKU DALAM MINUMAN!!

Bila jua kitani kan tau ada KUKU dalam MINUMAN!!! Mental kawanku bercerita. Berkirik ku oleh nya mendengarkan. Tapi si kawan yang KUKU rah lidahnya, okay nya. Its okay. Em.. YUKKKK!!! Bila di beritau nya rah pelayan, buat DAAA.. Apa tu? Minta maaf pun inda, tapi selamba saja. So nya kawan ku yang mental (dalam keadaan begitu MAD!! kali ah pemanggil ku MENTAL di buatnya) marah berabiz menceritakan rah ku, takut ku pulang ia pengsan terlalu marah ah.. high blood pressure nyanta. Haha!!

Bari gali. Salah sebuah restaurant di QLAP ani bah, yang popular. Dulu i go there jua tapi sejak meliat LIPAS berkeliaran, like ZOO LIPAS pengliatan ku, inda ku kesana. Tapi tukar nama tia jua sudah kadai atu, ani ada tia KUKU dalam MINUMAN. Apa cerita tu. Gali eh. Kotor yang mana kan tu? Barangkali di dapor ia MEMAPAT KUKUNYA pekerjanya atu, tepelanting masok rah container container minuman or makanan, maklum lah.. diam diam ia kali. So buat minuman, temasok, yang menghantarkan pelayan. Pelayan yang di marahi, membuatkan ia DAA!! Ani assumption ku jua ganya. What about you? what do you think happen here??

Bari gali jua eh.

1 comment:

Reedz said...

That is really gross laaahh! Imagine your fren atu dihisap2nya lagi kuku atu pikirnya ais hahaha!