Tuesday, August 17, 2010

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Pujian
yang menyempurnakan nikmat-Nya yang selaras dengan
kebaikan-Nya.


Wahai Tuhan kami,
bagi-Mu segala pujian yang layak bagi
keagungan dan kebesaran kekuasaan-Mu. Shalawat dan salam ke
atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan
sahabat-sahabatnya.


Ya Allah ya Tuhanku,
ampunilah dosaku, dosa kedua orangtuaku,
datuk nenekku dan semua kaum kerabatku, saudara-saudaraku
dan sekalian guru-guruku serta sakalian orang-orang mu'min dan
mu'minat juga muslimin dan muslimat, baik yang hidup ataupun
yang telah mati dengan limpahan rahmat-Mu wahai Tuhan Yang
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.


Ya Allah,
sesunguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah benar.
'Jika sekiranya mereka telah menzhalimi diri mereka sendiri lantas
mereka datang kepada-Mu (Wahai Muhammad) lalu memohon
ampunan kepada Allah, pun memohon ampunan untuk mereka,
tentulah mendapati Allah itu Maha Penerima ampun lagi Maha
Penyayang.'


Ya Allah,
aku mohon agar memberi syafaat padaku melalui Nabi
dan Rasul-Mu Muhammad SAW, pada hari dimana harta benda
dan anak tiddak dapat memberi pertolongan sesuatu apa pun,
kecuali orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan hati
yang tenang, bebas dari syirik dan penyakit nifaq. Dan berilah
kepastian ampunan untukku, sebagaimana Engkau telah
memastikan memberi ampunan bagi orang yang telah datang
kepada Rasul di waktu hidupnya.


Ya Allah, ya Tuhanku,
jadikanlah Nabi Muhammad SAW orang
yang pertama memberi syafa'at, yang paling berjaya di antara
orang-orang yang memohon dan paling mulia dari golongan
mereka yang terdahulu dan terkahir dengan kemuliaan dan
kemurahan-Mu wahai Tuhan yang amat Mulia lagi amat Pemurah.


Ya Allah ya Tuhanku,
aku mohon kepada-Mu kiemanan yang
sempurna, keyakinan yang sungguh, sehingga aku dapat
mengetahui bahwa tiada sesuatu bencana yang akan menimpa
kepada ku apa yang telah Engkau tetapkan. Aku memohon ilmu
yang bermanfaat, hati yang khusyuk, lidah yang slalu menyebut
nama-Mu, rizqi yang luas, halal dan baik, amal shaleh yang
diterima serta urusan yang tidak rugi.


Ya Allah ya Tuhan kami,
lapangkan dada kami, tutupilah
keburukan kami, ampunilah dosa kami, tenteramkanlah hati kami
dari ketakutan, sudahilah amalan kami dengan kebajikan,
terimalah ziarah kami ini, kembalikan kami kepada ahli dan
keluarga kami di dalam keadaan selamat dan sejahtera, tidak
kecewa dan tidak mendapat bala bencana. Engkau jadikan kami
dari golongan hamba-Mu yang shaleh yaitu dari golongan
mereka yang tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati.


Ya Allah ya Tuhan kami,
janganlah Engkau palingkan hati kami
Sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, limpahkan
rahmat-Mu kepada kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah
yang memberikan anugerah.


Ya Allah ya Tuhanku,
ampunilah dosaku, dosa kedua orangtuaku serta seluruh mu'min dan
mu'minat pada hari perhitungan segala amal. maha Suci Engkau
Ya Allah yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa
yang mereka sifatkan dan salam sejahtera kepada semua Rasul
serta segenap puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara seluruh
jagad.


Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Dan masokkan lah kami ke dalam surga bersama orang orang yang berbakti, wahai Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Pengampun dan Tuhan yang menguasai seluruh alam..

Amin.. Amin.. Amin..

No comments: